Ohlédnutí za Růžovou ve fitness

Ruzova Říjen uplynul jako voda a se začátkem dalšího podzimního měsíce se pojďme trochu poohlédnout, jak jsme v Táboře prožívali společný projekt skupiny IQ pohyb a sdružení MammaHELP. Jenom si připomeňme, že projekt je zaměřen na prevenci rakoviny prsu a následnou postrehabilitační péči.

 Jak z našeho webu, tak i ze sociálních sítí jste se mohli dozvědět, že do tohoto projektu jsme se zapojili i my. Uvědomujeme si vážnost tohoto onemocnění, a protože naše lekce navštěvuje řada žen, rádi jsme přiložili ruku k dílu. A jak se povedlo, to můžete nyní zhodnotit i vy z následujících řádků a fotografií. V průběhu celého října jste na našich lekcích a na recepci Studia Grand mohli zakoupit charitativní trička. Výtěžek za tyto trička poslouží sdružení MammaHELP k nákupu modelů ženských prsou, na kterých je možné zkoušet samovyšetření. 

 DSC0059 1

Výborná zpráva je, že jste si zakoupili 111 triček. Po odečtení nákladů na  výrobu triček poputuje z Tábora a Milevska na účet MammaHELP 2220,- Kč. Mnohokrát děkujeme všem, kteří tričko koupili a samozřejmě děkujeme i všem, kteří se na prodeji triček podíleli. Velký dík patří týmu recepce Studia Grand a Hance Stehlíkové za podporu prodeje.

 DSC0068 1

V neděli, 25.10., jsme uspořádali v prostorách Studia Grand přednáškový cyklus, který se týkal problematiky rakoviny prsu. V úvodní přednášce edukátorek MammaHELP zaznělo mnoho informací, které se týkaly onemocnění rakoviny prsu, ale také toho, kde hledat pomoc, jak může probíhat léčba. Vzhledem k tomu, že MammaHELP sdružuje ženy postižené touto nemocí, tak mezi informacemi zaznělo mnoho osobních prožitků a zkušeností.  Všech 28 účastnic všech věkových kategorií si mohlo vyzkoušet samovyšetření na modelu ženských prsou. Mimochodem víte, že rakovina prsu nepostihuje jenom ženy? Ano, tato nemoc postihuje i muže a o to více nás těší, že charitativní trička kupovali i muži.

 DSC0054 1

O rehabilitační a postrehabilitační péči promluvila ve své přednášce rehabilitační lékařka, MUDr. Světlana Holubová, a přinesla řadu zajímavých informací, což ocenili i dámy z českobudějovické pobočky MammaHELP. Ceké dopoledne uzavřela Míša Pěknicová ukázkovou hodinou zdravotního pilates s důrazem na vyrovnání dysbalancí spojených s ablací prsu. 

 DSC0069 1

Na závěr musíme ještě jednou vyslovit obrovské díky Vám všem, kteří jste se na tomto programu účastnili. Nejenom jako účastníci, ale také jako učinkující. Děkujeme za metodickou podporu skupině IQ pohyb, v čele s Danielem Müllerem, děkujeme edukátorkám ze sdružení MammaHELP, stejně tak i MUDr. Světlaně Holubové z rehabilitační ambulance Klokotské. Díky patří MUDr. Sylvě Musilové za podporu a prodej triček. Děkujeme naší lektorce Míše Pěknicové za vedení ukázkové lekce a Kláře Vocílkové z týmu Studia Grand za pomoc s organizací občerstvení při přednášce. 

 


Vytisknout   E-mail